PAKIET ROZSZERZONY:

•    administracja serwerami sieciowym,
•    administracja stacjami roboczymi,
•    reagowanie na awarie sprzętowe,
•    wykonywanie kopii danych na serwerach,
•    wsparcie użytkowników,
•    prowadzenie okresowych inwentaryzacji i utrzymywanie aktualności dokumentacji sieci,
•    instalacje sprzętu i typowego oprogramowania biurowego,
 
PAKIET PROFESJONALNY:
Obejmuje pełny zakres czynności administracyjnych, zaawansowanych wdrożeń i instalacji systemów IT, a także usługi konsultacyjne.

Poza usługami wymienionymi w pakiecie rozszerzonym:
•    nadzór nad wdrożeniami i wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych
•    usługa konsultacji projektów informatycznych
•    gotowość do reakcji na awarie w niestandardowych godzinach pracy

Wszystkie pakiety skierowane są do firm i instytucji, dla których sprawne funkcjonowanie infrastruktury informatycznej jest kluczowe dla ich działalności.