oprogramowanie sieciowe – to programy komputerowe, dzięki którym możliwe jest przesyłanie informacji między urządzeniami sieciowymi. Rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje oprogramowania sieciowego:

klient-serwer (system użytkownik) – system, w którym serwer świadczy usługi dołączonym stacjom roboczym. W systemie tym programy wykonywane są w całości lub  częściowo na stacjach roboczych.

host-terminal (system baza) – do komputera głównego (hosta) dołączone zostają terminale lub komputery emulujące terminale. W systemie tym programy wykonywane są na hoście.

peer-to-peer – połączenia bezpośrednie; każdy komputer w sieci ma takie same prawa i zadania. Każdy pełni funkcję klienta i serwera.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę że dla części  użytkowników komputerów powyższe informacje to czarna magia dlatego  firma Unipol oferuje swoje usługi dotyczące wykonania, zaprojektowania  sieci komputerowych pod każdego użytkownika począwszy od sieci domowych aż po skomplikowane systemy sieciowe w zależności od wymagań przyszłego użytkownika. 

Firma Unipol świadczy usługi dotyczące projektowania, wdrażania, budowania  sieci komputerowych tradycyjnych oraz sieci bezprzewodowych

  • sprzedaży sprzętu sieciowego dla użytkowników domowych jak również zaawansowanego sprzętu sieciowego
  • doradztwa związanego z ochroną danych 
  • projektowaniu oraz wykonania systemów monitorowania (monitoring)

  TP-LINK_200.jpg